Komory normobaryczne a hiperbaryczne - podobieństwa i różnice

Zaktualizowano

Komory normobaryczne i hiperbaryczne to specjalistyczne urządzenia medyczne wykorzystywane w celach terapeutycznych i regeneracyjnych. Obie bazują na modyfikacji warunków środowiskowych, takich jak ciśnienie i skład powietrza, jednak różnią się znacząco pod względem parametrów technicznych oraz wskazań klinicznych.

Komory normobaryczne

Komory normobaryczne charakteryzują się następującymi cechami:

 • Ciśnienie powietrza na poziomie około 1500 hPa (1,5 atmosfery), nieznacznie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne
 • Powietrze wzbogacone w tlen (35-40% zawartości tlenu), a także niewielkie ilości dwutlenku węgla (CO2) i wodoru (H2)
 • Niższe koszty budowy i eksploatacji w porównaniu do komór hiperbarycznych
 • Większe bezpieczeństwo dla pacjentów, ze względu na niższe ciśnienie

Komory normobaryczne są stosowane głównie w terapii:

 • Zaburzeń snu, takich jak bezsenność lub zaburzenia oddychania w czasie snu
 • Depresji i innych zaburzeń nastroju
 • Stresu, niepokoju i w celach relaksacyjnych
 • Niektórych schorzeń skórnych, takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry

Komory hiperbaryczne

Główne cechy komór hiperbarycznych to:

 • Znacznie wyższe ciśnienie powietrza, od 1400 do 3000 hPa (1,4-3 atmosfery)
 • Pacjent oddycha czystym tlenem (100% zawartość tlenu)
 • Wyższe koszty budowy i eksploatacji, a także większe wymagania bezpieczeństwa
 • Konieczność specjalnego przeszkolenia personelu medycznego

Komory hiperbaryczne są stosowane przede wszystkim w:

 • Leczeniu chorób dekompresyjnych, takich jak choroba kesonowa lub zatok powietrznych
 • Gojeniu ran przewlekłych, takich jak odleżyny, owrzodzenia żylne, oparzenia
 • Terapii pacjentów po zawałach serca, udarach mózgu i innych stanach niedokrwiennych
 • Wspomaganiu leczenia zatruć tlenkiem węgla
 • Niektórych schorzeniach autoimmunologicznych i zakażeniach

Porównanie parametrów komory hiperbarycznej i normobarycznej

Parametr Komora normobaryczna Komora hiperbaryczna
Ciśnienie powietrza Ok. 1500 hPa (1,5 atm) 1400 - 3000 hPa (1,4 - 3 atm)
Skład powietrza 35-40% tlenu, CO2, H2 100% tlen
Koszty Niższe Wyższe
Wymagania bezpieczeństwa Niższe Wyższe
Główne zastosowania Zaburzenia snu, depresja, stres, niektóre choroby skórne Choroby dekompresyjne, gojenie ran, udary, zatrucia tlenkiem węgla

Komory normo- i hiperbaryczne - zastosowania kliniczne

Zarówno komory normobaryczne, jak i hiperbaryczne znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, jednak ich wskazania często się różnią. Normobaryczne komory tlenowe są szczególnie przydatne w terapii zaburzeń snu i depresji, dzięki korzystnemu wpływowi na gospodarkę tlenową i neuroprzekaźniki w mózgu. Ponadto terapia normobaryczna może wspomagać leczenie chorób skórnych poprzez działanie przeciwzapalne i regeneracyjne.

Z drugiej strony, komory hiperbaryczne są niezbędne w leczeniu wielu stanów ostrych i przewlekłych, wymagających podawania wysokich stężeń tlenu pod zwiększonym ciśnieniem. Znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu zatruć tlenkiem węgla, ran przewlekłych, udarów mózgu, a także w terapii wspomagającej po zabiegach chirurgicznych i w onkologii.

Wybór właściwej metody leczenia zależy od schorzenia, celu terapii oraz dostępności i kosztów. Komory normobaryczne mogą stanowić tańszą alternatywę dla hiperbarii w niektórych zastosowaniach, ale w wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie komór hiperbarycznych ze względu na ich unikatowe właściwości terapeutyczne.

Zobacz też: Komora normobaryczna - Hit czy kit?