Zdrowie

Jak podwyższone ciśnienie tlenu może pomóc w leczeniu chorób metabolicznych - terapia tlenowa

Zaktualizowano

Tlen jest kluczowym składnikiem dla większości komórek naszego organizmu. Przenoszony przez czerwone krwinki, dostarcza energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Istnieją dwa rodzaje tlenu - ten związany z hemoglobiną w krwinkach oraz rozpuszczony w osoczu krwi. Choć ilość rozpuszczonego tlenu jest niższa niż tego związane z hemoglobiną, to właśnie on dociera do komórek obwodowych, zwłaszcza w mózgu, sercu i oczach, nawet jeśli naczynia krwionośne są bardzo ciasne.

Photo by Michael Olsen on Unsplash

Terapia tlenowa jako potencjalna metoda leczenia chorób metabolicznych

Badania naukowe przeprowadzone na zwierzętach dostarczają obiecujące dowody na pozytywny wpływ terapii tlenowej na różne choroby metaboliczne. Ekspozycja na lekkie nadciśnienie tlenu (1266-1317 hPa) wraz z podwyższonym stężeniem tlenu (35-40%) okazała się skuteczną metodą hamowania lub poprawy zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia. Wpływ terapii tlenowej polega na poprawie metabolizmu tlenowego, który był niższy niż u zdrowych osobników.

Korzyści i ryzyko terapii tlenowej

Podniesienie ciśnienia atmosferycznego oraz stężenia tlenu może wiązać się z pewnymi skutkami ubocznymi. Terapia tlenowa w wysokim ciśnieniu tlenu, znana jako terapia tlenem hiperbarycznym, wiąże się z ryzykiem uszkodzenia błon śluzowych oraz nadmiernego wytwarzania reaktywnych form tlenu w tkankach i narządach. Skutkiem mogą być na przykład katarakta, czyli zaćma. Nasze badania skupiają się jednak na terapii tlenowej przy użyciu lekkiego nadciśnienia tlenu i niskiego stężenia tlenu, które nie wywołuje nadmiernego stresu oksydacyjnego.

Terapia tlenowa w komorze normobarycznej - nowa perspektywa

Oprócz terapii tlenem hiperbarycznym, istnieje także możliwość wykorzystania terapii tlenowej w komorze normobarycznej. Jest to nowy obszar rozwoju, który daje jeszcze większe nadzieje na skuteczność tej metody. komora normobaryczna umożliwia eksponowanie pacjenta na kontrolowane ciśnienie oraz wysokie stężenie tlenu, podobnie jak w terapii hiperbarycznej, ale w bezpieczny sposób. Jest to ważne odkrycie, które otwiera przed nami nowe perspektywy w leczeniu różnych chorób metabolicznych.

Podsumowując, terapia tlenowa wykazuje obiecujące efekty w leczeniu chorób metabolicznych. Badania naukowe przeprowadzone na zwierzętach i ludziach sugerują, że lekkie nadciśnienie tlenu oraz niskie stężenie tlenu mogą mieć korzystny wpływ na metabolizm, zapobiegając i poprawiając różne schorzenia. Jednak dalsze badania są potrzebne, aby głębiej zrozumieć mechanizmy działania terapii tlenowej i opracować optymalne protokoły leczenia.

Źródło: https://jps.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12576-019-00678-5