Zdrowie

Terapia tlenem w komorze normobarycznej - bezpieczna i skuteczna?

Zaktualizowano

Naukowcy z Polski i Wielkiej Brytanii sprawdzili, jak dziesięć dwugodzinnych sesji w komorze normobarycznej z większą zawartością tlenu wpływa na zdrowie. Wyniki są obiecujące, ale konieczne są dalsze badania nad bezpieczeństwem tej metody.

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Jak działa komora normobaryczna?

komora normobaryczna to urządzenie, w którym można regulować skład gazu wypełniającego jej wnętrze. W odróżnieniu od komory hiperbarycznej, ciśnienie w komorze normobarycznej jest takie samo, jak ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, czyli około 1000 hPa.

W badaniu wykorzystano komorę, w której:

 • Ciśnienie wynosiło 1500 hPa
 • Zwiększona była zawartość tlenu do 37% (normalnie w powietrzu jest go ok. 21%)
 • Dodatkowo podwyższony był poziom dwutlenku węgla do 1,079% i wodoru do 0,44%

Uczestnicy badania przebywali w komorze normobarycznej przez 2 godziny dziennie przez 10 dni.

Zobacz też: Komora normobaryczna - hit czy kit

Kto brał udział w badaniu?

W badaniu wzięło udział 17 zdrowych ochotników spełniających następujące kryteria:

 • 8 mężczyzn i 9 kobiet
 • Wiek około 37,5 roku
 • Brak zaburzeń zdrowia
 • Dobry sen
 • Nieprzyjmowanie leków
 • Wykształcenie wyższe
 • Aktualne badania lekarskie bez niepokojących wyników

Jak zmieniły się wyniki po terapii tlenowej?

Po 10 sesjach w komorze normobarycznej zaobserwowano kilka pozytywnych zmian w funkcjonowaniu organizmu.

Poprawa funkcji poznawczych

Zanotowano poprawę w zakresie:

 • Szybkości przetwarzania informacji wzrokowych
 • Pamięci słownej
 • Poziomu zmęczenia

Sugeruje to pozytywny wpływ terapii tlenowej na niektóre funkcje poznawcze.

Wzrost poziomu neurotrofin

Zaobserwowano zwiększenie stężenia w surowicy krwi neurotrofin - białek budujących i stymulujących rozwój neuronów. Może to oznaczać pobudzenie neurogenezy w mózgu.

Obniżenie stresu oksydacyjnego

Stwierdzono zmniejszenie stężenia szkodliwych rodników oraz wzmocnienie naturalnych antyoksydantów. Sugeruje to złagodzenie stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym.

Poprawa regulacji ciśnienia krwi

Zaobserwowano lepszą pracę baroreceptorów, czyli receptorów regulujących ciśnienie tętnicze. Może to prowadzić do łagodzenia zaburzeń ortostatycznych związanych ze zmianą pozycji ciała.

Czy terapia tlenem w komorze normobarycznej jest bezpieczna?

Uzyskane wyniki pokazują pewne obiecujące korzyści zdrowotne, jednak terapia nie jest pozbawiona ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

 • Nie zaobserwowano szkodliwych zmian w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego
 • Ale zwiększył się poziom markera stresu oksydacyjnego w płucach
 • U dwóch osób wystąpiły nieprzyjemne dolegliwości ze strony ucha, zmuszające do rezygnacji z udziału w badaniu

Dlatego konieczne są dalsze badania nad bezpieczeństwem tej metody.

Jakie są ryzyka i skutki uboczne terapii tlenowej?

Terapia tlenem niesie ze sobą pewne zagrożenia, do których należą:

 • Hiperoksyczne uszkodzenie płuc
 • Zwiększony stres oksydacyjny
 • Uszkodzenia rogówki
 • zapalenie ucha środkowego
 • Bóle i zawroty głowy
 • Mdłości i wymioty

Objawy te mogą prowadzić do przerwania terapii. Dlatego ważny jest nadzór lekarza i monitorowanie stanu pacjenta.

Podsumowanie

KorzyściRyzyka i skutki uboczne
Lepsze funkcje poznawczeHiperoksyczne uszkodzenie płuc
Obniżenie zmęczeniaZwiększony stres oksydacyjny
Stymulacja neurogenezyZapalenie ucha środkowego
Mniejszy stres oksydacyjnyBóle i zawroty głowy
Lepsza regulacja ciśnieniaMdłości i wymioty

Terapia tlenowa w komorze normobarycznej wydaje się przynosić pewne korzyści zdrowotne, zwłaszcza dla funkcji poznawczych. Jednak metoda ta nie jest całkowicie pozbawiona ryzyka niepożądanych efektów.

Dlatego osoby zainteresowane terapią powinny przejść wcześniej gruntowne badanie lekarskie i pozostawać pod nadzorem personelu medycznego w trakcie zabiegów. Tylko dalsze badania pozwolą ocenić bilans zysków i strat tej metody leczenia tlenem pod normalnym ciśnieniem.

Źródło: https://scholar.google.pl/scholar_url?url=https://www.mdpi.com/1648-9144/56/4/172/pdf&hl=pl&sa=X&ei=ha9nZdaqD5HOmgHL6baYCg&scisig=AFWwaebBwMBZ9gyNn3mA7L7mD9-z&oi=scholarr