Zdrowie

Wpływ tlenoterapii w komorze normobarycznej na zdrowie - wyniki badań

Zaktualizowano

Tlen jest niezbędny do życia, a jego zwiększone stężenie w powietrzu może mieć działanie terapeutyczne w niektórych chorobach oraz poprawiać wydolność fizyczną. Najczęściej stosowana jest hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT), jednak dostęp do komór hiperbarycznych jest ograniczony, a same seanse mogą wywoływać skutki uboczne. Czy zwykła inhalacja wzbogaconego w tlen powietrza w warunkach ciśnienia atmosferycznego (normobaria) może przynieść podobne korzyści przy braku działań niepożądanych? Sprawdź różnice między komorą hiperbaryczną, a normobaryczną w naszym oddzielnym artykule.

Photo by Hal Gatewood on Unsplash

Normobaryczna terapia tlenowa - nowa metoda leczenia?

Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako pierwsi na świecie przeprowadzili badanie oceniające działanie 10 dwugodzinnych sesji w komorze normobarycznej z powietrzem o zwiększonym stężeniu tlenu (37%), dwutlenku węgla (1,079%) i wodoru (0,44%). Było to innowacyjne podejście, dotąd niezbadane w warunkach kontrolowanych.

Zobacz też: Komora Normobaryczna - Hit Czy Kit?

W badaniu wzięło udział 17 zdrowych ochotników (8 mężczyzn i 9 kobiet) w średnim wieku 37,5 lat. Przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu poddano ich szczegółowym badaniom obejmującym m.in. ocenę funkcji poznawczych, parametrów stresu oksydacyjnego i poziomu neurotrofin, badanie układu krążenia oraz autonomicznego.

Główne obserwacje

  • Poprawa w testach funkcji poznawczych mierzących szybkość przetwarzania informacji wzrokowych i zdolność przełączania uwagi. Korzystny wpływ zaobserwowano w Testach Łączenia Punktów (części A i B).

  • Poprawa pamięci słuchowo-werbalnej mierzonej California Verbal Learning Test.

  • Zmniejszenie zmęczenia mierzonego Skalą Ciężkości Zmęczenia.

  • Wzrost neurotrofin - związków odżywiających neurony i stymulujących neuroplastyczność. Wzrósł poziom neurotrofiny 4 (NT4) i czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF).

  • Obniżenie wskaźników stresu oksydacyjnego - zmniejszył się poziom MDA, markera peroksydacji lipidów.

  • Poprawa funkcjonowania układu baroreceptorów regulującego ciśnienie tętnicze.

  • Brak wpływu na wydolność oddechową i krążenia - w badaniach spirometrycznych i próbie wysiłkowej nie zaobserwowano zmian.

Powyższe efekty wskazują, że terapia w komorze normobarycznej może korzystnie wpływać na procesy neurologiczne, redukować zmęczenie i stres oksydacyjny oraz stabilizować ciśnienie krwi. Jednocześnie nie obserwowano niepożądanych skutków dla układu oddechowego i krążenia.

Żródło: https://www.mdpi.com/1648-9144/56/4/172/htm