Lifestyle

12 pm która to godzina?

Zaktualizowano

12 pm oznacza południe, czyli godzinę 12:00 w ciągu dnia, zgodnie z 12-godzinnym systemem czasu stosowanym w językach anglosaskich. Jest to przeciwieństwo 12 am, co oznacza północ, czyli godzinę 0:00.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, która godzina oznacza 12 pm? Czy jest to południe, czy też północ? W języku angielskim sposób zapisywania czasu polega na podzieleniu doby na dwie pory - przedpołudnie (a.m. lub AM) i popołudnie (p.m. lub PM).

A.m. vs AM oraz p.m. vs PM

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że a.m. i p.m. to dokładnie to samo, co AM i PM. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości AM i PM są bardziej popularne w języku angielskim. Skróty a.m. i p.m., pochodzące z łaciny, są jednak nadal stosowane powszechnie i mogą być również poprawnym sposobem oznaczania czasu.

Jak podawać godzinę po angielsku?

Podawanie godziny w języku angielskim jest dość proste. W przypadku godzin przedpołudniowych (a.m. lub AM), używamy tych skrótów po liczbie godzinowej. Na przykład, 10:30 a.m. lub 10:30 AM oznacza godzinę 10:30 przed południem. Natomiast w przypadku godzin popołudniowych (p.m. lub PM), używamy tych skrótów po liczbie godzinowej.

Warto również zauważyć, że w niektórych krajach anglojęzycznych godziny przedpołudniowe są odróżniane dodatkową informacją. Dla przykładu, po 10:00 rano możemy powiedzieć, że jest "10:30 in the morning", co oznacza 30 minut po 10:00 rano.

Zegary dwunastogodzinne – a.m. oraz p.m.

Zegary dwunastogodzinne są generalnie kojarzone z porankiem lub popołudniem. Jednak nieco mylące może być fakt, że właśnie na zegarach godzinnych 12 pm oznacza południe, a 12 am oznacza północ. To takie przeciwieństwo południa - południe oznacza godzinę w połowie doby, która oddziela ranek od popołudnia, podczas gdy północ jest dokładnie w połowie doby.

Południe słoneczne

Innym ciekawym aspektem jest podawanie czasu w południe słoneczne. Południe słoneczne jest momentem w czasie, kiedy słońce jest najwyższe na niebie. Czas ten jest obliczany na podstawie położenia geograficznego oraz przebiegu słonecznego na zwrotniku Raka lub Zwrotniku Koziorożca. Oznacza to, że jest to czas dokładnie w połowie dnia, czyli godzina 12:00 p.m.

Podsumowując, przy odpowiednim zrozumieniu oznaczeń a.m./AM i p.m./PM, podawanie godziny po angielsku nie stwarza większych trudności. Teraz, gdy znasz różnicę między tymi skrótami, możesz podać godzinę prawidłowo i precyzyjnie.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@oceanng?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Ocean Ng</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/round-analog-wall-clock-pointing-at-1009-L0xOtAnv94Y?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>