Lifestyle

Photo by <a href="https://unsplash.com/@oceanng?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Ocean Ng</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/round-analog-wall-clock-pointing-at-1009-L0xOtAnv94Y?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

12 pm która to godzina?

Redakcja

12 pm oznacza południe, czyli godzinę 12:00 w ciągu dnia, zgodnie z 12-godzinnym systemem czasu stosowanym w językach anglosaskich. Jest…