Lifestyle

Pozytywne i negatywne cechy charakteru

Zaktualizowano

Cechy charakteru to zbiór cech związanych ze stroną psychiczną człowieka, które składają się na jego charakter (i pośrednio osobowość) oraz odróżniają go od innych ludzi. Poznajemy je i rozumiemy przez zachowanie, podejście do życia czy działanie w konkretnych sytuacjach.

Warto pamiętać, że cechy charakteru różnią się od cech osobowości. Osobowość to zbiór cech, które warunkują tożsamość i spójność zachowania danej osoby, kształtowane przez geny oraz środowisko, w którym się wychowaliśmy. Osobowość i jej cechy są stałe i niezmienne. Natomiast charakter jest bardziej płynny i czasami zależny od sytuacji, w jakiej znajduje się dana osoba.

W psychologii osobowość stanowi szersze pojęcie, a charakter jest jedną z jej części. Opiera się on często na wartościach moralnych czy przekonaniach konkretnego człowieka. To znaczy, że możemy pracować nad cechami charakteru i dążyć do ich rozwoju.

Photo by Jurica Koletić on Unsplash

Różnica między cechami charakteru a osobowości

Różnicę między cechami charakteru a cechami osobowości można zilustrować na przykładzie modelu "Wielkiej Piątki" opracowanego przez Paula Costę i Roberta McCrae. Wyróżnia on pięć czynników (cech) osobowości:

 1. Neurotyczność/Stałość emocjonalna
 2. Ekstrawersja/Introwersja
 3. Otwartość/Zamknięcie na doświadczenie
 4. Ugodowość/Antagonizm
 5. Sumienność/Nieukierunkowanie

Cechy te są stałe i niezmienne, podczas gdy cechy charakteru mogą podlegać modyfikacji w toku rozwoju osobistego.

Pozytywne i negatywne cechy charakteru

Cechy charakteru dzielimy na pozytywne i negatywne, czyli dobre i złe. Taki podział może wydawać się prosty, ale wiąże się z problemem rozumienia i oceny. Kto powinien decydować o wartościowaniu poszczególnych cech? Czy ta sama cecha zawsze okazuje się pożądana lub nieakceptowana?

Odpowiedź na te pytania zależy od środowiska, w jakim na co dzień funkcjonujemy, a także od naszej gotowości pracy nad sobą i swoim charakterem. To, co w jednej sytuacji może być postrzegane jako zaleta, w innej okaże się wadą.

Dobre (pozytywne) cechy charakteru

Do pozytywnych cech charakteru możemy zaliczyć m.in.:

 • Altruizm
 • Asertywność
 • Cierpliwość
 • Empatię
 • Kreatywność
 • Lojalność
 • Odpowiedzialność
 • Odwagę
 • Optymizm
 • Uczciwość
 • Wytrwałość

Złe (negatywne) cechy charakteru

Wśród negatywnych cech charakteru znajdują się m.in.:

 • Arogancja
 • Bezczelność
 • Egoizm
 • Impulsywność
 • Kłamliwość
 • Lenistwo
 • Nieodpowiedzialność
 • Nieuczciwość
 • Pesymizm

Cechy charakteru a życie zawodowe

Badania pokazują, że cechy charakteru (związane z umiejętnościami miękkimi) są ważne dla powodzenia w karierze zawodowej. Wielu pracodawców i rekruterów przywiązuje do nich dużą wagę i oczekuje konkretnych cech od kandydatów.

Oto przykładowe cechy charakteru cenione przez pracodawców:

 • Pozytywne nastawienie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolność do współpracy
 • Ciekawość
 • Szczerość
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją
 • Kreatywność
 • Zdolność adaptacji

Dlatego warto wpisać swoje pozytywne cechy charakteru do CV, np. w sekcji z umiejętnościami miękkimi. Pomoże to wyróżnić naszą kandydaturę i pokazać pracodawcy, że posiadamy pożądane cechy.

Kształtowanie cech charakteru

Choć osobowość i jej cechy są stałe, to nad cechami charakteru możemy pracować i dążyć do ich rozwoju. Pomóc może w tym samoświadomość, rozmowy z bliskimi osobami o ich opiniach na nasz temat oraz profesjonalna pomoc psychologa lub coacha.

Kształtowanie cech charakteru to proces, na który wpływają różne czynniki, takie jak wychowanie, doświadczenia życiowe, a także indywidualna aktywność i praca nad sobą. Wraz z wiekiem i starzeniem się zachodzą też zmiany organiczne, które oddziałują na nasze cechy charakteru.

Warto dookoła siebie zwrócić uwagę na te cechy charakteru, które są dla nas szczególnie ważne i pracować nad ich wzmacnianiem lub eliminowaniem tych niepożądanych. Dzięki temu staniemy się lepszymi, bardziej wartościowymi ludźmi, zdolnymi do budowania satysfakcjonujących relacji i czerpania radości z codziennego życia.