Lifestyle

Nie z przymiotnikami piszemy

Zaktualizowano

W języku polskim istnieje wiele zasad i wyjątków dotyczących pisowni, które mogą sprawić trudności nie tylko osobom uczącym się, ale również tym, którzy posługują się językiem ojczystym. Jedną z takich kwestii jest prawidłowe użycie przymiotników w zdaniach. Czy piszemy je zawsze łącznie, czy też oddzielnie? Jakie są zasady dotyczące pisowni przymiotników w języku polskim? Ten artykuł przybliży Ci te zagadnienia, przedstawi wyjątki oraz zaproponuje ćwiczenia, które pozwolą Ci utrwalić zdobytą wiedzę.

Photo by Unseen Studio on Unsplash

Nie z przymiotnikami – razem czy osobno? Zasady i wyjątki

Najważniejszą zasadą dotyczącą pisowni przymiotników jest to, że piszemy je oddzielnie od rzeczowników, którymi się odnoszą. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej ogólnej reguły.

Przymiotniki odczasownikowe, czyli takie, które pochodzą od czasowników, piszemy w stopniu wyższym i równym łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi zakończonymi na -ący, -ny, -oną, -oną, bez względu na znaczenie, w jakim są użyte. Przykładami takich przymiotników są: "niebawiący" (niebawiący, nieczytany, nietknięty, nieoceniony). Zasada ta obowiązuje, gdy mamy do czynienia z przymiotnikami o znaczeniu bardziej przymiotnikowym niż czasownikowym.

Nie z przymiotnikami odczasownikowymi i innymi

Pisownia przymiotników zależy również od kontekstu, w jakim są użyte. Jeśli przymiotnik występuje w zdaniu wyrażającym przeciwstawienie, miejsce leżące poza zdaniem lub gdy występują spójniki, piszemy je oddzielnie od rzeczowników. Na przykład:

 • "Utwór niebawiący, ale skłaniający do refleksji.",
 • "Mamy do czynienia z książką nieczytaną, ale nieocenioną.",
 • "To miejsce jest zupełnie nieznane, ale malownicze."

W tych przypadkach przymiotniki nie pełnią funkcji imiesłowów.

Nie z przymiotnikami – ćwiczenia

Aby lepiej zrozumieć zasady pisowni przymiotników, proponujemy kilka ćwiczeń. Zastanów się, czy w podanych zdaniach przymiotniki zostały użyte poprawnie:

 1. Dzisiaj byłem bardzo zestresowany.
 2. Mieszkają w dużym, starehouses.
 3. To jest rodzaj skomplikowanej zagadki.
 4. Kupiłem czerwony, młody jęczmień.
 5. Podejrzany mężczyzna został schwytany przez policję.
ZdaniePoprawna pisownia
1Nie jest poprawne. Poprawna pisownia: Dzisiaj byłem bardzo zestresowany.
2Nie jest poprawne. Poprawna pisownia: Mieszkają w dużych, starych domach.
3Jest poprawne.
4Jest poprawne.
5Nie jest poprawne. Poprawna pisownia: Podejrzany mężczyzna został schwytany przez policję.

Pisownia łączna i rozłączna, użycie łącznika

W języku polskim stosujemy zarówno pisownię łączną, jak i rozłączną, w zależności od kontekstu i znaczenia. Przymiotniki piszemy oddzielnie, jeśli pełnią funkcję imiesłowów przymiotnikowych czy partykuły. Nie piszemy ich oddzielnie, jeśli są użyte w znaczeniu bardziej przymiotnikowym. Przykłady:

Pisownia łączna:

 • starydom,
 • czerwonanitka

Pisownia rozłączna:

 • stary dom,
 • czerwona nitka

Zastosowanie łączników, takich jak -ny, -ł, -z, w przymiotnikach również wpływa na pisownię. Na przykład:

 • dzieło długotrwałe,
 • książka przeczytana,
 • wiersz napisany,
 • pomysł wyjątkowy.

W tych przypadkach piszemy przymiotnik w stopniu wyższym łącznie z łącznikiem.

Podsumowując, pisownia przymiotników w języku polskim może być czasami skomplikowana. Zasady pisowni łącznej i rozłącznej, wyjątki oraz kontekst, w jakim są użyte, mają kluczowe znaczenie. Zapoznanie się z zasadami ortograficznymi i regularne ćwiczenia mogą pomóc w poprawnym stosowaniu pisowni przymiotników. Pamiętaj – praktyka czyni mistrza!