Przeciwwskazania i skutki uboczne terapii tlenowej – co trzeba wiedzieć?

Zaktualizowano

Terapia tlenowa, zwana również tlenoterapią hiperbaryczną, polega na oddychaniu podwyższonym ciśnieniem tlenu w specjalnej komorze hiperbarycznej. Jest stosowana w leczeniu wielu schorzeń, jednak jak każda metoda medyczna, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. W artykule przyjrzymy się bliżej przeciwwskazaniom i potencjalnym skutkom ubocznym terapii tlenowej.

Przeciwwskazania bezwzględne

Istnieją bezwzględne przeciwwskazania do stosowania terapii tlenowej. Do najważniejszych należą:

 • choroby płuc związane z uwięzieniem gazów (rozedma, emfizem)
 • nieleczone odmy opłucnowe
 • niekontrolowane napady padaczkowe
 • przebyte urazy płuc z powikłaniami

W przypadku występowania tych schorzeń terapia tlenowa jest absolutnie przeciwwskazana, gdyż może prowadzić do zagrażających życiu powikłań.

Inne przeciwwskazania

Oprócz bezwzględnych istnieją również względne przeciwwskazania do terapii tlenowej:

 • ciąża
 • ostre infekcje górnych dróg oddechowych
 • niewydolność oddechowa
 • nadczynność tarczycy
 • klaustrofobia

W tych przypadkach terapia tlenowa może być zastosowana po starannej ocenie stanu pacjenta i bilansie korzyści do ryzyka.

Potencjalne skutki uboczne

Terapia tlenowa niesie ze sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

 • uraz ciśnieniowy ucha środkowego i zatok
 • zapalenie płuc
 • drgawki tlenowe
 • zmiany wzrokowe i słuchowe
 • nudności, wymioty

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, terapia tlenowa musi być prowadzona zgodnie ze sztuką lekarską, przez odpowiednio przeszkolony personel, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pacjent powinien być też poinformowany o ewentualnych działaniach niepożądanych.

Terapia tlenowa niesie ze sobą ryzyko powikłań, dlatego nie może być stosowana u osób z pewnymi schorzeniami. Nawet u pozostałych chorych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności i stałego nadzoru lekarskiego. Pacjenci powinni być świadomi zarówno korzyści, jak i zagrożeń związanych z tą metodą leczenia. Warto rozważyć jej lżejszą formę - w komorze normobarycznej.