Zdrowie

Bazocyty podwyższone - co to oznacza?

Zaktualizowano

Photo by ANIRUDH on Unsplash

Bazocyty to rzadki rodzaj białych krwinek, które zwykle stanowią mniej niż 1% wszystkich leukocytów. Podwyższony poziom bazocytów (bazocytoza) może sygnalizować pewne schorzenia, dlatego ważne jest zbadanie przyczyny i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Co to są bazocyty?

Bazocyty, zwane również bazofilami, to jeden z pięciu głównych rodzajów białych krwinek (leukocytów) krążących we krwi. Ich podstawową rolą jest zwalczanie infekcji oraz regulacja odpowiedzi zapalnej organizmu. Bazocyty wytwarzają heparynę, histaminę i inne związki biorące udział w procesach alergicznych i zapalnych.

W prawidłowym rozmazie krwi odsetek bazocytów powinien wynosić poniżej 1%. Typowy zakres to 0-0,5% wszystkich białych krwinek. Wyższy poziom bazocytów, określany jako bazocytoza, może sygnalizować wystąpienie określonych schorzeń lub stanów chorobowych.

Przyczyny podwyższonego poziomu bazocytów

Istnieje wiele potencjalnych przyczyn bazocytozy (podwyższonego odsetka bazocytów). Oto niektóre z nich:

 1. Alergie i choroby autoimmunologiczne
 2. Infekcje wirusowe, bakteryjne lub pasożytnicze
 3. Niedobory odporności
 4. Niewydolność nerek
 5. Niektóre nowotwory, w tym białaczki
 6. Stany zapalne, np. zapalenie stawów
 7. Urazy lub oparzenia
 8. Leki, np. kortykosteroidy, estrogeny

Objawy podwyższonego poziomu bazocytów

Samo podwyższenie poziomu bazocytów zwykle nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Jednak towarzyszące mu schorzenia mogą powodować szereg dolegliwości, takich jak:

 • gorączka
 • Osłabienie i zmęczenie
 • Bóle mięśni i stawów
 • Powiększone węzły chłonne
 • Zmiany skórne (wysypka, świąd)
 • Objawy alergiczne (katar, łzawienie oczu)

Diagnostyka bazocytozy

Aby zdiagnozować bazocytozę, lekarz zleci wykonanie podstawowych badań krwi, w tym morfologii krwi obwodowej. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu podwyższonego odsetka bazocytów we krwi. Dodatkowo mogą być wymagane dalsze badania, aby ustalić przyczynę bazocytozy.

Leczenie bazocytozy

Leczenie bazocytozy koncentruje się na eliminacji przyczyny leżącej u jej podłoża. W zależności od rozpoznania może obejmować:

 • Leki przeciwalergiczne lub immunosupresyjne
 • Antybiotyki (w przypadku infekcji)
 • Leczenie chorób autoimmunologicznych lub nowotworowych
 • Zmiana zażywanych leków (jeśli są przyczyną)

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Chociaż sam podwyższony poziom bazocytów nie jest stanem bezpośredniego zagrożenia, warto skonsultować się z lekarzem w następujących sytuacjach:

 • Utrzymująca się bazocytoza bez wyraźnej przyczyny
 • Towarzyszące objawy, takie jak gorączka, osłabienie lub powiększone węzły chłonne
 • Podejrzenie alergii lub choroby autoimmunologicznej
 • Brak poprawy po leczeniu przyczynowym

Podwyższony poziom bazocytów (bazocytoza) może być objawem różnych schorzeń i wymaga dalszej diagnostyki. Wczesne rozpoznanie i leczenie przyczyny leżącej u podstaw bazocytozy jest kluczowe dla zachowania zdrowia.

Bazocyty u dzieci

U dzieci bazocytoza (podwyższony poziom bazocytów) może występować częściej niż u dorosłych, zwłaszcza w przebiegu infekcji lub w odpowiedzi na leki. Ponadto niektóre schorzenia wrodzone i zaburzenia rozwojowe mogą wiązać się z nieprawnidłowym poziomem tych komórek.

W wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym za fizjologiczny uznaje się nieco wyższy odsetek bazocytów – do około 1,5%. Jednak utrzymujący się wysoki poziom powyżej 2% powinien zostać wyjaśniony przez lekarza.

Podstawowe przyczyny podwyższonych bazocytów u dzieci to:

 • Infekcje wirusowe, bakteryjne lub pasożytnicze
 • Atopowe zapalenie skóry
 • Niedokrwistość
 • Choroby autoimmunologiczne, np. toczeń
 • Zaburzenia metaboliczne
 • Niektóre wrodzone zespoły genetyczne

Objawy towarzyszące bazocytozie u dzieci mogą obejmować zmęczenie, gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych lub wysypkę. Jednak często bazocytoza nie daje żadnych objawów i jest wykrywana przypadkowo podczas rutynowych badań.

Postępowanie w przypadku bazocytozy

Jeśli u dziecka zostanie stwierdzona bazocytoza, lekarz najprawdopodobniej zleci dalsze badania w celu ustalenia przyczyny. Mogą to być badania obrazowe, testy alergiczne, konsultacje specjalistyczne oraz dodatkowe analizy krwi.

Leczenie będzie zależało od rozpoznania leżącego u podłoża bazocytozy. W przypadku infekcji może być konieczne zastosowanie antybiotyków lub leków przeciwwirusowych. Dla chorób autoimmunologicznych lub alergicznych stosuje się leki immunosupresyjne lub przeciwhistaminowe.

W niektórych przypadkach, gdy przyczyną są określone leki, konieczna może być ich zmiana lub odstawienie. Jeśli jednak nie uda się ustalić przyczyny, a poziom bazocytów pozostaje stabilny, lekarz może zdecydować o obserwacji bez leczenia.

Bazocytoza a inne nieprawidłowości w rozmazie krwi

Niekiedy podwyższony poziom bazocytów występuje wraz z innymi odchyleniami w obrazie krwi obwodowej. Może to dotyczyć na przykład:

 • Eozynofilii (podwyższonych eozynofili)
 • Limfocytozy (wysokiego odsetka limfocytów)
 • Monocytozy (wzrostu liczby monocytów)

Takie skojarzone nieprawidłowości często wskazują na choroby autoimmunologiczne, alergie lub nowotwory krwi i wymagają wnikliwej diagnostyki różnicowej.

Rokowanie

W większości przypadków bazocytoza jest stanem przemijającym i ustępuje po wyleczeniu choroby podstawowej. Jednak w niektórych rzadkich schorzeniach, takich jak zespoły wrodzone lub nowotwory złośliwe, może utrzymywać się długotrwale.

Rokowanie zależy przede wszystkim od przyczyny leżącej u podłoża podwyższonego poziomu bazocytów. Im wcześniej zostanie ona rozpoznana i wdrożone odpowiednie leczenie, tym lepsze są perspektywy powrotu do zdrowia.

Bazocytoza u dzieci nie jest stanem niezwykłym, ale wymaga wyjaśnienia przyczyny i odpowiedniego postępowania. Regularna kontrola poziomu bazocytów oraz ścisła współpraca z lekarzem są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego rozwoju i zdrowia dziecka.